Vydanie 001

Vydanie 001

21. december 2021

DOBRÉ myšlienky liečia svet.

ZLÉ myšlienky svet zraňujú.

ZÁBAVNÉ myšlienky svet rozveseľujú.

Začnime zábavou!

Skutočný príbeh

Manželka: Si blbý intelektuál!

Manžel: Nie som žiaden INTELEKTUÁL!

[Pozn. vydavateľa: Nie je prekvapením, že autor mal veľmi nezvyčajnú kariéru v podnikaní i politike.]

Medicína

Odvetvie medicíny je hnané túžbou po ZISKU. Nie po ZDRAVÍ! BIG PHARMA (veľké farmaceutické spoločnosti ako celok – pozn. prekl.) investuje do produktov, ktoré OŠETRUJÚ SYMPTÓMY. NIE DO LIEKOV! Medicínski profesionáli preto vykonávajú svoj vlastný, nezávislý výskum.

Skutočný prípad

Medicínsky špecialista povedal istej pani, že potrebuje operáciu. Aj pri jej úspechu nie je jej dlhodobá prognóza priaznivá.

Nezávislý tím medicínskych profesionálov

nájde a preskúma prelomovú novú procedúru, vyvinutú na inom kontinente.

Jeden z nich vysvetľuje túto procedúru spomínanému špecialistovi. Ten je prekvapený, informáciu potvrdzuje a súhlasí s vykonaním procedúry. Operácia končí úspechom. Dlhodobý predpoklad je teraz oveľa lepší.

Tento špecialista teraz môže využiť túto novú procedúru na záchranu ďalších pacientov. A tieto informácie šíriť ďalej.

Poznámka: Zvyčajne trvá niekoľko rokov, kým sa výskum stane štandardnou praktikou. Priemerný lekár pracuje s informáciami, ktoré sú staré desiatky rokov!

Mimochodom, viete, čo sa stalo s doktorom, ktorý objavil, že chirurgovia by si mali pred operáciou umývať ruky?

Bol vyhodený z lekárskeho stavu, uväzený a ubitý na smrť!

Dnes je situácia ešte horšia. Známe a efektívne liečivá sú aktívne potláčané. Zomierajú MILIÓNY ľudí!

Globálny adresár COVID lekárov a lekární

https://www.exstnc.com/

America’s Frontline Doctors

https://americasfrontlinedoctors.org/

Dr. Stella Emmanuel

https://frontlinemds.com/

Jazyková bariéra = Kolaps Civilizácie

Ľudia sú naším najcennejším zdrojom!

Potrebujeme ich, aby sme veci uskutočnili!

JEDNA osoba dokáže uskutočniť nesmierne viac ako ŽIADNA osoba.

DVE osoby dokážu uskutočniť ešte viac – ak spolupracujú. Dobrá tímová práca si vyžaduje porozumenie.

Základom je porozumenie úrovniam komunikácie!

Existujú viaceré úrovne porozumenia:

Porozumenie slovám, no nie ich významom.

Porozumenie významom slov, no nie ich dôležitosti.

Porozumenie dôležitosti, no s NEDOSTATOČNÝM ocenením jej dopadu.

Porozumenie, ako to APLIKOVAŤ v skutočnom svete. Konať tak. A čosi uskutočniť!

Než sa dospeje k porozumeniu, musí existovať komunikácia. Komunikácia je matkou porozumenia. Starou matkou činu. Prastarou matkou úspechu.

Na dosiahnutie úspechu intelgencia potrebuje komunikáciu.

Rozdiel v inteligencii komunikáciu komplikuje.

Priemerná úroveň ľudskej inteligencie sa nachádza v rozmedzí 85-114 IQ bodov. Väčšina svetovej populácie sa nachádza v tomto rozsahu. IQ 100 je priemer.

Tento obrovský počet ľudí predstavuje značnú silu. Stáva sa z nich mocenský faktor. Nazvime túto skupinu – masa.

Mnoho ľudí sa však nachádza mimo tohto rozsahu – alebo

pod ním, alebo nad ním.

Praktické využitie vysokej Inteligencie

Cieľ:

Mobilizácia mozgovej kapacity vysoko-inteligentných osôb s cieľom urobiť svet lepším.

Problém:

Rozdiel v IQ v miere viac ako dvoch odchýlok (30 IQ bodov) činí komunikáciu veľmi zložitou. Ak nie nemožnou. Priemerné IQ je 100. Väčšina ľudí má IQ medzi 85 až 114. 140+ je považované za vysokú mieru inteligencie. 160+ je považovaná za úroveň geniality.

Riešenie:

Obmedzenie tímovej účasti na ľudí s IQ 140 – 180. Vymenovať za vedúceho tímu skúseného výkonného pracovníka s hodnotou IQ okolo 160.

Komunikácia + Tímová práca + Organizácia + Praktická aplikácia = Úspech

Výsledky sú úžasné! POTENCIÁL JE OBROVSKÝ!

Leave a Reply